شبندر از مرداد 99 تا کنون ریزش 68 درصدی داشته و حالا بعد از 5 ماه به حمایت مهمی رسیده به نظر می رسد با توجه واگرایی مثبت در RSI و رسیدن به اشباع فروش در اسیلاتور های آر اس آی و استوکاستیک انتظار واکنش مثبت در روز های آینده برای شبندر و برگشت سهم داریم.

در صورتی که این حمایت را از دست بدهد ، حمایت مهم بعدی 1560 تومان می باشد اما در صورت برگشت از قیمت فعلی می توان سقف قبلی را حد سود شبندر قرار داد

حد ضرر و حد سود شبندر

حد ضرر 1980

حد سود 3400

حمایت مهم بعدی 1560

مقاومت ها 2580 28و 2800 و 3400 و 4200 و 5800