تپمپی از سقف مرداد 99 تا کنون 61 درصد ریزش داشته و یکی از بیشترین ریزش های بازار بورس از مرداد تا کنون محسوب می شود و نکته جالب اینکه هیچگونه برگشتی از مرداد تا کنون نداشته است حالا به قیمت های جذابی نزدیک می شود در این تحلیل همچنین  به بررسی ریسک به ریوارد این سهم خواهیم پرداخت در ادامه با ما همراه باشید.

نمودار تکنیکال تپمپی – پمپ سازی ایران

تحلیل تکنیکال تپمپی

تپمپی بعد از 61 درصد ریزش از سقف بدون برگشت همزمان به دو حمایت مهم  در قیمت 2500 نزدیک می شود در ادامه حمایت ها و مقاومت های پیش روی تپمپی را بررسی می کنیم.

حمایت ها و مقاومت های پیش روی تپمپی

حمایت اول 2550

حمایت دوم 2500

حمایت سوم حوالی 2000

مقاومت اول 3250

مقاومت دوم 3800

و مقاومت مهم بعدی 7000

ریسک به ریوارد تپمپی

با توجه به نزدیک شدن به مهم ترین حمایت تپمپی به نظر می رسد ریسک به ریوارد این سهم بسیار پایین می باشد و می توان بیشترین ریسک به ریوارد را 0.3 در نظر گرفت.